antilles-foot

Znane zawsze wydaje się lepsze
Ryzyko zawodowe

Niemal każda osoba, która zaczyna nową pracę narażona jest na określone ryzyko zawodowe. Pracodawca ma obowiązek poinformowania podwładnego o rodzaju takiego ryzyka, jak również o sposobach ograniczania jego wystąpienia – między innymi poprzez zapewnienie środków bezpieczeństwa, takich jak odzież BHP (kamizelki czy spodnie robocze odblaskowe). Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy przełożony powinien prowadzić ocenę ryzyka zawodowego. Musi dążyć również do tego, aby zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia. W celu określenia ryzyka zawodowego na danym stanowisku, bierze się pod uwagę kilka, szkodliwych czynników. Jest to m.

in. hałas, wysoka lub niska temperatura, występowanie niebezpiecznych substancji. Równie istotne są takie zagrożenia, jak nadmierny stres, wysoki poziom odpowiedzialności. Pod uwagę należy wziąć również to, że pracownicy mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także i dla współpracowników. Przestrzeganie zasad BHP umożliwia ograniczenie wystąpienia ryzyka zawodowego. Pracodawca powinien odpowiednio wyposażyć dane stanowisko pracy, z kolei podwładny musi przestrzegać obowiązującego regulaminu.