antilles-foot

Znane zawsze wydaje się lepsze
Wentylacja w pomieszczeniach pracowniczych

Zapewnienie wymiana powietrza w pomieszczeniach pracowniczych jest obowiązkiem pracodawcy. Jest ona uzależniona od potrzeb pracowniczych, bilansu ciepła, wilgotności.

Pod uwagę należy również wziąć zanieczyszczenia, zarówno te stałe, jak i gazowe. Każde pomieszczenie powinno posiadać wentylację naturalną lub mechaniczną.

Dopuszczalne jest zastosowanie tych dwóch form jednocześnie. Wentylacja naturalna opiera się zazwyczaj na otworzeniu okna w celu napływu świeżego powietrza.

W przypadku wentylacji mechanicznej korzysta się z urządzeń wentylujących. Wentylacja w szczególności niezbędna jest w pomieszczeniach, w których wydzielane są szkodliwe dla zdrowia substancje.

Z kolei urządzenia, które wydzielają takie substancje muszą posiadać odciągi. Istnieje również możliwość zhermetyzowania tych urządzeń.

Ważne, żeby wentylacja nie powodowała przeciągów w pomieszczeniach. Ponadto nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania bądź oziębiania pomieszczeń pracy.